അശ്വതി റാഗിംഗിന് ഇരയായതാണോ ജീവനൊടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതാണോ എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തില്‍ പറയാനാകില്ലെന്നു ഡി വൈ എസ പി - newkerala.com #1782

കൂടുതൽ വാർത്തകൾ:

പാവല്‍

കോവല്‍

പയര്‍

അമര

പടവലം