സൗദി അറേബ്യയില്‍ വ്യാജ സ്വദേശിവത്കരണം തടയുന്നതിന് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തൊഴില്‍ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ. മുഫറജ് അല്‍ ഹഖബാനി - newkerala.com #1790

കൂടുതൽ വാർത്തകൾ:

പാവല്‍

കോവല്‍

പയര്‍

അമര

പടവലം