മഡഗാസ്‌കറില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിനിടെ ഗ്രനേഡ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് രണ്ട് മരണം - newkerala.com #1792

കൂടുതൽ വാർത്തകൾ:

പാവല്‍

കോവല്‍

പയര്‍

അമര

പടവലം